2020. június 15.

Somlóvecse Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás