2021. január 25.

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról

2021. január 25.

döntések