Döntéshozatal rendje

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai:

Lásd. Kolontár Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata


A testületi szerv ülésének helye:         8468 Kolontár Kossuth u. 24.


Üléseinek napirendje, ideje:     
lásd: Jegyzőkönyvek, előterjesztések, meghívók

A testületi szerv döntéseinek felsorolása:   lásd:Hatályos rendeletek