Hatályos rendeletek

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII.22.) önkormányzati rendelete

Kiscsősz község helyi építési szabályzatáról (hatályos 2022. szeptember 21. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. február 22. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2021. október 23. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről egységes szerkezetben, hatályos 2022.02.22. napjától

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben, hatályos 2021. június 15.. napjától

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról (egységes szerkezetben, hatályos 2022. július 1. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(VIII.22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről (egységes szerkezetben, hatályos 2021. december 14. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben, hatályos 2017. augusztus 5. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról (egységes szerkezetben, hatályos 2020. április 18. napjától)

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról