2020. június 15.

Kerta Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)