Előterjesztések - 2022

2022. augusztus 12.

Előterjesztés településrendezési eszközök elfogadására Helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv, településfejlesztési koncepció