Hatályon kívül helyezett rendeletek

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2008. (XII.18.) rendelete

a letelepedés helyi támogatásáról (egységes szerkezetben,hatályos 2021. január 27. napjától)

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről