Hatályon kívül helyezett rendeletek

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 11/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben, hatályos 2016. november 22. napjától)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a települési adóról (Hatályon kívül helyezve 2023. augusztus 29. napjától)