Hatályon kívül helyezett rendeletek

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól