Alapadatok

 

A nemzetiségi önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása és alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása

 

Törzskönyvi alany azonosító adatai:

Törzskönyvi azonosító szám: 779616

Adószám: 15779612-1-19

KSH statisztikai számjele: 15779612-8411-371-19

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2010.11.05.

 

Megnevezés:

Törzskönyvi alany neve: PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

Székhelye: 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.

 

Alaptevékenységi besorolás:

 

Államháztartási szakágazat:

841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 

Kormányzati funkció:

 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 

Pénzforgalmi számla:

 

Számlatípus: Fizetési számla

Számlaszám: 11748090-15779612-00000000

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

 

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:

 

Szervtípus: 39 Helyi nemzetiségi települési önkormányzat

Szektor: 1247 Helyi nemzetiségi önkormányzatok

KSH gazdálkodási formakód: 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat

KSH területi számjel: 1928972

KSH járáskód, név: 186 Devecseri járás

Pénzügyi körzet: 8036 Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KSH kód: 3907036

 

Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozás: igen

Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozás dátuma: 2012.03.01.

Igazgatóság kódja/neve: 19 Veszprém Megyei Igazgatóság

Nettó finanszírozási körbe tartozik: igen

Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma: 2010.10.14.

 

Adóalanyisággal összefüggő adatok:

Adószám: 15779612-1-19 Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 2012.01.01.

Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem

TAO-törvény hatálya alá tartozik: nem

 

Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR’08 besorolás szerint:

fő tevékenység: 8411 Általános közigazgatás